Pongratz – Unsere Geschichte

1971

Začiatok výroby poľnohospodárskych strojov a náradia (o.i. motyky na kukuricu, montáž rozhadzovača hnoja a traktorov) v Köllachu v obci Proleb

1974

Výroba prvého prívesu za osobný automobil: PA 160/PA 190/PA 230

1976

Rozpoznanie medzery na trhu a prechod na sériovú výrobu prívesov za osobné automobily, koniec 70. až koniec 80. rokov – prístavba a rozšírenie výrobných hál

1980

Prevádzka v Köllachu cca r. 1980

1985

V júni 1985 bol predaný 15 000. príves

1990

Vzhľadom na stály rozvoj a rast podniku ako aj na uvedomovanie si svojho priekopníckeho postavenia nasadzuje Pongratz prvého zváracieho robota.

1991

Rozšírený predaj v európskom priestore: okrem iného Pongratz ponúka svoje prívesy aj v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Lichtenštajnsku a Švédsku.

1994

Založenie dcérskej spoločnosti v Bratislave, aby sa uspokojil vysoký dopyt. Ďalšie rozšírenie predaja na východe Európy (o.i. v Slovinsku, Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku)

1994

Pongratz daruje 50 000. príves v júni 1994 dobrovoľným hasičom v Prolebu

1994

Snímka podniku v máji 1994

1996

Odovzdanie špeciálne vyrobených prívesov pre mladých hasičov v 50 rôznych hasičských zboroch v spolkovej krajine Štajersko počas slávnostného aktu v Lebringu (s vtedajšou predsedkyňou krajinskej vlády Waltraud Klasnicovou).

2005

Otvorenie nového závodu v Modre (cca 30 km severovýchodne od Bratislavy)

2007

Po požiari pobočky v Köllachu začalo plánovanie a stavebné práce v novej lokalite

2011

Pongratz otvára nový výrobný závod v Trabochu (Štajersko)

2013

Príchod Unternehmens Invest AG ako väčšinového vlastníka s cieľom spoločného zabezpečenia rastu a rozvoja v budúcnosti

2014

Zlúčenie prevádzok v Köllachu a Trabochu za účelom využitia synergie z jednej spoločnej prevádzky

2015

Vyvinutie prvého spúšťacieho univerzálneho prívesu (príves Load & Lift) vo firme Pongratz