PBA 1500 G


dlhá ivotnos?, stabilita a za?a ite?nos? v?aka zváranej robustnej rámovej kon trukcii so iarovým pozinkovaním sklzové zariadenie, v prípade potreby pre prívesy s najvy ou prípustnou celkovou hmotnos?ou do 2600 kg hodnotný podvozok s presnou jazdou individuálne prispôsobenie prívesov vá mu ?lnu v?aka mo no...


Artikelnummer: 18611

  Zobraziť súbor PDFdealer dopyt
Technické detaily
Ďalšie informácie
Produktbeschreibung
Ausstattung
FAQs
označenie hodnota
Celková hmotnosť 1.500 kg
Úžitková záťaž 1.160 kg
Vlastná hmotnosť 340 kg
celková dĺžka 6.500 mm
celková šírka 2.100 mm
celková výška 1.115 mm
Vnútorné rozmery - dĺžka 6.600 mm
Vnútorné rozmery - šírka -
Nakladacie rozmery vnútri - výška -
Výšk okrajov ložnej plochy -
označenie hodnota
Typ materiálu -
brzda brzdený
Jedna náprava / tandem Jedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce) 14 colné
Počet bodov uviazania 2
Hydraulika žiadny
Sklápací predok žiadny
Sklápacie žiadny

dlhá ivotnos?, stabilita a za?a ite?nos? v?aka zváranej robustnej rámovej kon trukcii so iarovým pozinkovaním sklzové zariadenie, v prípade potreby pre prívesy s najvy ou prípustnou celkovou hmotnos?ou do 2600 kg hodnotný podvozok s presnou jazdou individuálne prispôsobenie prívesov vá mu ?lnu v?aka mo nosti nastavenia v etkých prvkov, napr. podpery,stojanu na ?ln, dvojitého val?eka, vý kového nastavenia predného kýlového val?eka, agregátu nápravy vy?ahovací odmontovate?ný maják rozsiahly sortiment príslu enstva pre individuálne prispôsobenie prívesu rýchla a jednoduchá mo nos? montovania príslu enstva v zásuvnom modulárnom systéme k dispozícii verzia pre nafukovacie ?lny (model PBA 500 alebo PBA 750)

 • mo nos? pripútania na zabezpe?enie ?lna
 • nápravy s gumeným odpru ením bez údr by
 • elastické plastové blatníky na jednonápravovom prívese
 • stabilné oce?ové blatníky na tandemovom prívese
 • multifunk?né svetlá
 • protiskrutový podvozok
 • 7-pólový alebo 13-pólový konektor svetiel pod?a modelu
 • oporné koleso na prívesoch s nájazdovou brzdou
 • predná podpera s miestom na navijak lana
 • 2 nastavite?né gumené pozd? ne podpery a klinové val?eky
 • Od PBA 1000 G spätné 2 gumené pozd? ne podpery s oto?ným vretenom
 • Od PBA 1500 dvojité nosné rámy
 • Od PBA 750 nastavite?né dvojité kolesá
 • antikorové brzdné laná

Unser passendes Zubehör

Unsere Ersatzteile für Ihren Anhänger

Katalógové číslo: 14539VZ Kategórie: