SKU: 18609 Category:
Ikona fotografie

PBA 1000 G

Opis výrobku

 • dlhá ivotnos?, stabilita a za?a ite?nos? v?aka zváranej robustnej rámovej kon trukcii so iarovým pozinkovaním
 • sklzové zariadenie, v prípade potreby pre prívesy s najvy ou prípustnou celkovou hmotnos?ou do 2600 kg
 • hodnotný podvozok s presnou jazdou
 • individuálne prispôsobenie prívesov vá mu ?lnu v?aka mo nosti nastavenia v etkých prvkov, napr. podpery,stojanu na ?ln, dvojitého val?eka, vý kového nastavenia predného kýlového val?eka, agregátu nápravy
 • vy?ahovací odmontovate?ný maják
 • rozsiahly sortiment príslu enstva pre individuálne prispôsobenie prívesu
 • rýchla a jednoduchá mo nos? montovania príslu enstva v zásuvnom modulárnom systéme
 • k dispozícii verzia pre nafukovacie ?lny (model PBA 500 alebo PBA 750)

Sériové základná výbava

 • mo nos? pripútania na zabezpe?enie ?lna
 • nápravy s gumeným odpru ením bez údr by
 • elastické plastové blatníky na jednonápravovom prívese
 • stabilné oce?ové blatníky na tandemovom prívese
 • multifunk?né svetlá
 • protiskrutový podvozok
 • 7-pólový alebo 13-pólový konektor svetiel pod?a modelu
 • oporné koleso na prívesoch s nájazdovou brzdou
 • predná podpera s miestom na navijak lana
 • 2 nastavite?né gumené pozd? ne podpery a klinové val?eky
 • Od PBA 1000 G spätné 2 gumené pozd? ne podpery s oto?ným vretenom
 • Od PBA 1500 dvojité nosné rámy
 • Od PBA 750 nastavite?né dvojité kolesá
 • antikorové brzdné laná
označeniehodnota
Celková hmotnosť1.000 kg
Úžitková záťaž744 kg
Vlastná hmotnosť256 kg
celková dĺžka5.810 mm
celková šírka1.950 mm
celková výška925 mm
Vnútorné rozmery - dĺžka6.200 mm
Vnútorné rozmery - šírka-
Nakladacie rozmery vnútri - výška-
Výšk okrajov ložnej plochy-
označeniehodnota
Typ materiálu-
brzdaspomalil
Jedna náprava / tandemJedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce)13 colné
Počet bodov uviazania4
Hydraulikažiadny
Sklápací predokžiadny
Sklápaciežiadny