Zľava!

SKU: 11575 Category:

L-AT 350 G-K

Opis výrobku

 • dlhá ivotnos?, vysoká stabilita a za?a ite?nos? v?aka oce?ovým prvkom s antikoróznou ochranou pozinkovaním
 • sklopná otvorená lo ná plocha s plochým nájazdovým uhlom a pru inovým tlakovým zdvíhaním
 • nízka vlastná hmotnos?, tým aj vysoká ú itková zá?a
 • univerzálne pou ite?né
 • vysoko hodnotný podvozok s presným dr aním stopy - dobrý pokojný chod
 • nek?zavý stojan
 • jednoduchá údr ba a oprava v?aka vymenite?ným prvkom
 • k dispozícii príslu enstvo na individuálne utváranie prívesu
 • volite?ne zatváracia lo ná plocha (ako zásterka) v?aka sitotla?ovej doske alebo dnu z rebrovaného hliníkového plechu (s nízkou za?a ite?nos?ou)

Sériové základná výbava

 • mo nos? pripútania na zabezpe?enie nákladu
 • nápravy s gumeným odpru ením bez údr by
 • oce?ové blatníky
 • multifunk?né svetlá
 • protiskrutový podvozok
 • 13-pólový konektor svetiel
 • oporné koleso
 • nájazdové ko?ajnice ulo ené na lo nej ploche
 • 2 zará ky na kolesá vpredu
 • stojan na navijak na lanový navijak (bez navijaka)
 • dr iak rezervného kolesa
označeniehodnota
Celková hmotnosť1.500 kg
Úžitková záťaž1.117 kg
Vlastná hmotnosť383 kg
celková dĺžka5.055 mm
celková šírka2.010 mm
celková výška640 mm
Vnútorné rozmery - dĺžka3.500 mm
Vnútorné rozmery - šírka1.950 mm
Nakladacie rozmery vnútri - výška-
Výšk okrajov ložnej plochy600 mm
označeniehodnota
Typ materiálu-
brzdabrzdený
Jedna náprava / tandemJedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce)10 colné
Počet bodov uviazania8
Hydraulikažiadny
Sklápací predokžiadny
Sklápacieáno