Zľava!

SKU: 10080 Category:

EPA 206 G-STK

Opis výrobku

 • dlhá ivotnos? v?aka nehrdzavejúcim bo?niciam so iarovým pozinkovaním a dvojitým lisovaním
 • mimoriadne vysoká stabilita v?aka robustnej zváranej rámovej kon trukcii
 • univerzálne pou ite?né
 • jednoduchá údr ba a oprava vymenite?ného oja a vidlice
 • nek?zavé vodotesné dno (lisovaná plat?a) ponúka vysokú odolnos? a mo nos? výmeny
 • rozsiahly sortiment príslu enstva pre individuálne prispôsobenie prívesu
 • rýchla a jednoduchá mo nos? montovania príslu enstva v zásuvnom modulárnom systéme
 • mo nos? verzie so zosilnenou zadnou stenou s priebe ným závesom rúr

Sériové základná výbava

 • mo nos? pripútania na zabezpe?enie nákladu
 • nápravy s gumeným odpru ením bez údr by
 • elastické plastové blatníky na jednonápravovom prívese
 • stabilné oce?ové blatníky na tandemovom prívese
 • multifunk?né svetlá
 • protiskrutový podvozok
 • 7-pólový alebo 13-pólový konektor svetiel pod?a modelu
 • oporné koleso na prívesoch s nájazdovou brzdou
 • pod?a modelu sklopná ?elnica
 • naskrutkovaná konzola na odstavné podpery
označeniehodnota
Celková hmotnosť1.000 kg
Úžitková záťaž792 kg
Vlastná hmotnosť208 kg
celková dĺžka3.095 mm
celková šírka1.580 mm
celková výška925 mm
Vnútorné rozmery - dĺžka2.010 mm
Vnútorné rozmery - šírka1.050 mm
Nakladacie rozmery vnútri - výška400 mm
Výšk okrajov ložnej plochy525 mm
označeniehodnota
Typ materiáluoceľ
brzdabrzdený
Jedna náprava / tandemJedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce)13 colné
Počet bodov uviazania4
Hydraulikažiadny
Sklápací predokžiadny
Sklápaciežiadny