SKU: 17118 Category:
Ikona fotografie

3-SKS 2600/17 T

Opis výrobku

 • dlhá ivotnos? v?aka zváranému galvanicky pozinkovanému podvozku, plo inám a lo nej ploche s robustným dnom z
 • pozinkovanej ocele a bo?nicami z eloxovaného hliníka 300 mm
 • vysoká stabilita a nosnos? v?aka pozd? nemu oju
 • univerzálne pou ite?né
 • bo?nice predné, postranné a zadné s mo nos?ou sklopenia a vytiahnutia
 • dlhá ivotnos? v?aka silným hydraulickým sú?astiam s vysokou kapacitou
 • s ru?ným ?erpadlom sklopným smerom dozadu
 • k dispozícii aj v nebrzdenej verzii
 • rozsiahly sortiment príslu enstva pre individuálne prispôsobenie prívesu
 • rýchla a jednoduchá mo nos? montovania príslu enstva v zásuvnom modulárnom systéme

Sériové základná výbava

 • mo nos? pripútania na zabezpe?enie nákladu
 • nápravy s gumeným odpru ením bez údr by
 • multifunk?né svetlá
 • protiskrutový podvozok
 • 13-pólový konektor svetiel
 • vý kovo nastavite?né oporné koleso
označeniehodnota
Celková hmotnosť2.600 kg
Úžitková záťaž1.764 kg
Vlastná hmotnosť836 kg
celková dĺžka4.020 mm
celková šírka1.945 mm
celková výška1.225 mm
Vnútorné rozmery - dĺžka2.575 mm
Vnútorné rozmery - šírka1.765 mm
Nakladacie rozmery vnútri - výška400 mm
Výšk okrajov ložnej plochy740 mm
označeniehodnota
Typ materiáluoceľ
brzdaspomalil
Jedna náprava / tandemTandem (2 nápravy)
Pneumatiky (palce)14 colné
Počet bodov uviazania6
HydraulikaKombipumpe
Sklápací predokáno
Sklápacieáno